top of page
ค้นหา

4 ท่า ลด พุง ด่วน (ใช้แค่เก้าอี้)

ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออฟฟิศ นั่งทำงานนานๆ กลัวลงพุง เรามี 4 ท่าลดพุงสามารถทำบนเก้าอี้มาฝากกัน มาดูกันว่ามีท่าอะไรบ้าง

1. Roll down on chair นั่งวางมือและแอนหลังบนเก้าอี้ ระวังไหล่ไม่ยก คางไม่ชิดอก ยกขาขวาซ้ายสลับไปมา2. Sitting Criss cross นั่งเอนตัวนำมือซ้ายแตะศรีษะด้านหลัง ยกขา ขวา พร้อม บิดลำตัวไปทางขวา ให้ศอกซ้ายโน้มมาทางขาขวาและ ทำสลับข้าง
3. Abs curl on chair นั่งแอนตัวไปด้านหลังบนเก้าอี้ วางมือด้านหลังบนที่นั่ง ยกขา2ข้างงอเข่าขึ้นลง4. Plank on chair. ท่านี้ต้องแน่ใจว่าพื้นไม่ลื่นนะคะ วางศอกบนที่นั่งให้ไหล่ตรงกับศอก ยืดขาเหยียดตรง แขม่วพุงและยกเข่าเข้าหาตัวสลับขวาซ้าย หายใจออกในจังหวะที่งอเข่าดู 101 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page