top of page
ค้นหา

Pilates ต่างจาก Yoga อย่างไรกันนะ ? ?


พิลาทิส (Pilates) ผู้คิดค้นคือ คุณโจเซฟ พิลาทิส ผู้ซึ่งมีอาการป่วยแต่เด็ก และได้ค้นพบการออกกำลังกาย โดยช่วยให้ร่างกายตนเอง และผู้อื่น สามารถกลับมาแข็งแรงได้


Pilates

เน้นเรื่องการปรับโพสเจอร์ การยืน การเดินต่างๆ ให้กลับสู่สมดุลย์ที่ถูกต้อง

ดังนั้น พิลาทิส จึงเหมาะกับคนที่

1. มีปัญหา เรื่องการยืน การเดิน เช่น หลังค่อม หลังแอ่น

2. คนที่มีอาการปวดเมื่อยๆ เช่น ออฟฟิศซินโดรม หรืออาการบาดเจ็บ (ที่หมออนุญาตให้ออกกำลังกาย)

3. คนที่ทำงานท่าเดิมนานๆ โดยไม่ค่อยได้ขยับร่างกาย

4. คนที่ต้องการกระชับรูปร่าง และต้องการให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น


Yoga. โยคะ จริงๆเป็นหนึ่งในการฝึกสมาธิ ของศาสนา ฮินดู จริงๆแล้วโยคะไม่ได้จัดเป็นการออกกำลังกายแต่อย่างใด yoga assana แปลว่าการ ทำท่าเลียนแบบสัตว์


ซึ่งมีเป้าหมาย คือการฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจ และร่างกาย โดยไม่วอกแวก เป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำสมาธินั่นเอง แต่ด้วยท่วงท่าต่างๆของโยคะ ค่อนข้างเน้นไปทางการยืดเหยียดเปิดข้อต่อต่างๆของร่างกายรวมถึงการค้างท่านั้นๆ ก็จะทำใหกล้ามเนื้อนั้นแข็งแรงมากขึ้นด้วย


ดังนั้น โยคะ จึงเหมาะกับคนที่

1. ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย

2. ต้องการฝึกสมาธิควบคู่ไปพร้อมกับการทำท่าต่างๆ

3. ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรง และต้องการลดอาการปวดเมื่อยต่างๆ

ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น
Post: Blog2_Post
bottom of page