top of page
Pilates

Pilates

PILATES

(รับนักเรียน ไม่เกิน 6 คน ต่อคลาส)


Pilates ช่วยปรับร่างกายคืนสู่สมดุลย์  ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เฟิร์ม กระชับ ทั้งยังปรับบุคลิกภาพ และช่วยให้การเดิน การยืน การนั่งถูกสุขลักษณะ ป้องกันอาการ ออฟฟินซินโดรม และ ช่วยให้แข็งแรง

 

  Moves ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวให้ผู้เรียนสูง เพื่อที่คุณครูผู้สอนสามารถให้การดูแลผู้เรียน พร้อมทั้งช่วยจัดระเบียบร่างกายได้อย่างทั่วถึง 

 

 

    ฿9,490.00ราคา
    Product Page: Stores_Product_Widget