top of page
Jazz dance basic

Jazz dance basic

Jazz dance

(รับนักเรียน ไม่เกิน 8 คน ต่อคลาส)

 

คือคลาสเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกเพศและทุกวัย ที่ต้องการการปูพื้นฐานการเต้นที่ถูกต้อง  จัดระเบียบร่างกาย เต้นประกอบเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน สามารถนำพื้นฐานไปปรับใช้ในการเต้นรูปแบบอื่นๆได้ และเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย. และยังสามารถปรับบุคลิกภาพให้ดูดีและมั่นใจได้ และภายในคลาสเรียน Moves ให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวให้ผู้เรียนสูง เพื่อที่คุณครูผู้สอนสามารถให้การดูแลผู้เรียน พร้อมทั้งช่วยจัดระเบียบร่างกายได้อย่างทั่วถึง

    ฿9,490.00ราคา