Jazz dance basic

Jazz dance basic

Jazz dance (รับนักเรียน ไม่เกิน 8 คน ต่อคลาส)

 

คือคลาสเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกเพศและทุกวัย ที่ต้องการการปูพื้นฐานการเต้นที่ถูกต้อง  จัดระเบียบร่างกาย เต้นประกอบเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน สามารถนำพื้นฐานไปปรับใช้ในการเต้นรูปแบบอื่นๆได้ และเสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย. และยังสามารถปรับบุคลิกภาพให้ดูดีและมั่นใจได้

    ฿8,750.00ราคา
     

    Subscribe Form

    Contact us 061-559-4641

    ©2020 by Moves by Bell Chinadolls. Proudly created with Wix.com