top of page
facebook_1589700311485_66676863752660977

EXPERIENCE MOVES BY BELL CHINADOLLS

SMILE and Move on.

Home: Welcome

MOVES BY BELL CHINADOLLS

kru Bell start her work in entertainment business when she was 13 years old by being back up dancer for famous artist in Thailand then she became an duo artist in the name of China dolls. 


She first start studied dancing when she was 8 years old, and certified the Jazz's teacher from Contemporary dance from Australia in 2013 and certified Pilates instructor in 2014. and Training Yoga 's teacher in 2019.

She start open her own studio for 10 years but right now she has builded her team in the name of Moves to train the kids and also adults to have more skill and fun with positive attitude look good by inside out. 


We want you to have more confident about yourself and love who you are. Be proud of yourself. We wish to hear from you soon. 

1_edited.jpg
Home: About
IMG_0382.jpg

เฟม มาเรียนเต้นกับครูเบลล์ เฟมรู้สึกสนุก และทำให้เฟรม รู้จักการใช้ร่างกาย ตัวเองมากขึ้น สามารถขยับให้กับตรงจังหวะ และพอเรียนเต้นแล้วรู้สึกว่าร่างกาย ได้มีความยืดหยุ่น มากขึ้น เลยอยากให้ทุกคนได้ลองมา Moves กันดูครับ

คุณเฟม หรือ คุณชวินโรจน์ ลิขิตเจริญสกุล

Screenshot 2020-05-24 at 08.28.32.png

หยดน้ำเรียนกับครูเบลล์มาหลายปีแล้วค่ะ คุณแม่พามาเรียนตั้งแต่หยดน้ำยังเด็กๆ หยดน้ำชอบที่มีการวอร์มร่างกาย ก่อนที่จะเต้น เพราะหยดน้ำรู้สึกว่าการวอร์มร่างกายทำให้หยดน้ำสามารถ เต้นที่ออกมาได้อย่างสวยงาม และมี เสน่ห์มาก ขึ้นค่ะ ซึ่งทำให้หยดน้ำรู้สึกสนุกกับการเรียนและประทับใจในการสอนค่ะ

คุณหยดน้ำ หรือ คุณนัดดาภรณ์ นิวาตวงศ์

S__153247791_edited_edited.jpg

พรีมได้เริ่มเรียนกับครูเบลล์ ตั้งแต่อายุ 7 ปี เคยเรียนเต้นกับคุณครูหลายท่านที่สถาบัน Moves ปัจจุบันเรียนกับคุณครูเฟิร์น พรีมชอบที่คุณครูทุกท่าน จะสอนเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้เราได้ พัฒนาทักษะ ของตัวเองมากขึ้น และคุณครูยังใช้ประสบการณ์ต่างๆ นำมาปรับสอนเช่น เรื่องของการแสดงบนเวที ทำให้พรีมได้เรียนรู้หลายอย่างด้วยค่ะ 

คุณพรีม หรือณัฐณิชา แสงมณี

Home: Student Reviews

ADULTS CLASS

Picture-518 (1).jpg

         คลาสออกกำลังกายด้วยบาร์

ที่ผสมผสานท่วงท่าของการวอรม์ ของนักเต้นกับท่าออกกำลังกายเข้าด้วยกัน รวมถึงการยืดเหยียด และ ปิดท้ายด้วยการคาร์ดิโอ
     
        โดยบาร์ ที่ moves เราเน้น ให้ผู้เล่น สามารถเข้าคลาสได้ทั้งผู้เริ่มเล่นใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นแล้ว สามารถสนุกร่วมกันได้ โดยท่าที่ออกแบบ เราจะออกแบบให้โจทย์ และจำนวนการทำของแต่ละคนแตกต่างกัน รวมถึงตอนท้ายนั้น จะมีท่าคาร์ดิโอสนุกๆ ไปด้วยกัน

คลาสบาร์จึงเหมาะกับ

1. คนที่มีเวลาในการออกกำลังกายต่อสัปดาห์ไม่มากเพียงครั้ง-2ครั้ง

2. คนที่ต้องการให้มีรูปร่างเฟิร์มกระชับ 

3. คนที่ต้องการการออกกำลังกายแบบผสมผสานการเต้น

4. คนที่ต้องการให้ร่างกายมีการยืดเหยียดพร้อมกับแข็งแรงมากขึ้น

 โดย 1 คลาสเรียน รับผู้เรียนไม่เกิน 8 คนต่อคลาสเรียน

Barre exercise

L1080639_edited_edited.jpg

พิลาทิส (Piltes) ผู้คิดค้นคือ คุณโจเซฟ พิลาทิส

ผู้ซึ่งมีอาการป่วยแต่เด็ก และได้ค้นพบการออกกำลังกาย โดยช่วยให้ ร่างกายตนเอง และผู้อื่น สามารถกลับมาแข็งแรงได้

เน้นเรื่องการปรับโพสเจอร์ การยืนการเดิน ต่างๆ ให้กลับสู่สมดุลย์


พิลาทิส จึงเหมาะกับคนที่
1. มีปัญหา เรื่องการยืน การเดิน เช่น หลังค่อม หลังแอ่น
2. คนที่มีอาการปวดเมื่อยๆ เช่น ออฟฟิศซินโดรม หรืออาการบาดเจ็บ

(ที่หมออนุญาตให้ออกกำลังกาย)
3. คนที่ทำงานท่าเดิมนานๆ โดยไม่ค่อยได้ขยับร่างกาย
4. คนที่ต้องการกระชับรูปร่าง และต้องการให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น

โดย 1 คลาสเรียน รับผู้เรียนไม่เกิน 8 คนต่อคลาสเรียน

Pilates

Picture-504.jpg

Yoga แท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในการฝึกสมาธิ ของศาสนา ฮินดู

จริงๆแล้วโยคะไม่ได้จัดเป็นการออกกำลังกายแต่อย่างใด yoga assana แปลว่าการ ทำท่าเลียนแบบสัตว์ซึ่งเป้าหมายคือการฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจ และร่างกาย โดยไม่วอกแวก

เป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำสมาธินั่นเอง

Stretching yoga ที่ Moves เราเน้นการยืดเหยียดแก้ปวดเมื่อย โดยใช้ท่วงท่าของ Dance stretching เข้ามาร่วมด้วย

คลาสนี้จึงเหมาะกับคนที่
1. ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกาย
2. ต้องการฝึกสมาธิควบคู่ไปพร้อมกับการทำท่าต่างๆ
3. ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรง และต้องการลดอาการปวดเมื่อยต่างๆ

โดย 1 คลาสเรียน รับผู้เรียนไม่เกิน 8 คนต่อคลาสเรียน

Stretching Yoga

Picture-528_edited.jpg

S class

เป็นคลาสเรียนที่ นำเอาท่าออกกำลังกายมาผสมผสานกับการเต้น

เน้นการ Stretching ยืดเหยียด 

Strengthen สร้างความแข็งแรง

เหมาะกับผู้ที่

1. ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ

2. การเต้นเพื่อเข้าสังคม

3.เป็นการออกกำลังกายลดน้ำหนัก

โดย 1 คลาสเรียน รับผู้เรียนไม่เกิน 8 คนต่อคลาสเรียน

S Class

Home: Student Reviews

KIDS CLASS

jazz class (1).jpg

เป็นศิลปะการเต้น กำเนิดจากชนชาติอเมริกันแอฟริกันการฝึกหลักๆเรื่องการ Isolation

การรู้จักการแยกส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย

เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการ 
1. ปรับบุคลิกภาพ
2. เสริมความมั่นใจในการเข้าสังคม
3. ต้องการมีพื้นฐานการเต้น ที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
4. ต้องการเต้นในเพลงร่วมสมัย และปรับใช้กับการเต้นรูปแบบอื่นๆ 

โดย 1 คลาสเรียน รับผู้เรียนไม่เกิน 8 คนต่อคลาสเรียน

Jazz dance 

S__10649631.jpg

เป็นศิลปะการเต้นทางตะวันตก เกิดขึ้นในประเทศ อิตาลี ยุคเรเนซอง ซึ่งเป็นการแสดงในราชสำนัก ต่อมาศิลปะการแสดงละครโดยใช้การเต้นบัลเล่ต์มาแสดงประกอบนี้ โด่งดังได้รับความนิยมเผยแพร่ไปจนถึงฝรั่งเศสซึ่งยุคพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการแสดงบัลเล่ต์ เป็นอย่างมาก ต่อมาจึงเผยแพร่ไปถึงรัสเซีย และอังกฤษ

บัลเล่ต์จึงเหมาะกับ
ผู้เรียนที่ชอบและหลงไหลการเต้นประกอบดนตรีคลาสสิค การเต้นต้องใช้ความอ่อนตัว ความแข็งแรงและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม

โดย 1 คลาสเรียน รับผู้เรียนไม่เกิน 8 คนต่อคลาสเรียน

Ballet

S__10649624.jpg

Hiphop เกิดขึ้นในกลุ่มชุมชน ประเทศอเมริกา กลุ่มคนคิดค้นการเต้นแนวนี้นั้น คือชนผิวสีในอเมริกา. โดยในการเต้นรูปแบบนี้ใช้ทั้งตวามแข็งแรง และความอ่อนตัวรวมถึงท่วงท่าที่ มีความอิสระฟรีไสตล์ แต่สามารถทำให้คนดู รู้สึกสนุกและอยากขยับตามไป
การเต้น hiphop นี้ ปัจจุบันจึงมีหลักสูตรในการใช้สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเหมาะกับ

Cover dance

เหมาะกับคนที่ต้องการเต้นตามศิลปิน หรือคนที่ชอบเรียนท่าเต้นที่สวยงามโดยไม่เน้นการเรียนเต้นแบบเทคนิคมากนัก

โดย 1 คลาสเรียน รับผู้เรียนไม่เกิน 8 คนต่อคลาสเรียน

Hiphop Cover dance

S__10649620.jpg

Hiphop เกิดขึ้นในกลุ่มชุมชน ประเทศอเมริกา กลุ่มคนคิดค้นการเต้นแนวนี้นั้น คือชนผิวสีในอเมริกา. โดยในการเต้นรูปแบบนี้ใช้ทั้งตวามแข็งแรง และความอ่อนตัวรวมถึงท่วงท่าที่ มีความอิสระฟรีไสตล์ แต่สามารถทำให้คนดู รู้สึกสนุกและอยากขยับตามไป
การเต้น hiphop นี้ ปัจจุบันจึงมีหลักสูตรในการใช้สอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเหมาะกับ

Street dance

เหมาะกับคนที่ต้องการเต้นตามศิลปินแนวสากล หรือคนที่ชอบเรียนท่าเต้นที่สวยงามโดยไม่เน้นการเรียนเต้นแบบเทคนิคมากนัก

โดย 1 คลาสเรียน รับผู้เรียนไม่เกิน 8 คนต่อคลาสเรียน

Hiphop Street dance

302901_edited.jpg

ข้อดีของการเรียน Private class คือ 

คุณครูจะโฟกัสการจัดระเบียบร่างกายของนักเรียนได้ และพัฒนาได้ไวและตรงวัตถุประสงค์ของผู้เรียนค่ะ ส่วน class กลุ่ม ที่ สตูดิโอ Moves รับนักเรียนที่ 2-4 ท่าน และกลุ่มใหญ่ไม่เกิน8 ท่าน

เพื่อการดูแลที่ทั่วถึง เน้นการเต้นเพื่อความสนุกสนานและพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นใจค่ะ

Private class หรือ เรียนส่วนตัว

Home: Student Reviews
Home: Gallery
Home: Gallery
Home: Gallery

GET IN TOUCH

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page